Visi & Misi Syarikat

VISI: Menjadikan syarikat sebagai teras dan keutamaan ekonomi negara untuk lebih membangun, maju dan progresif.

MISI: Komited memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam pelbagai bidang, telus dan efisien ke arah ekonomi negara yang kondusif.

4

2015 Syarikat ditubuhkan